Przesłuchania, repertuar

Regulamin przesłuchań

Ogólne zasady uczestnictwa w I, CULTURE Orchestra 2018 (ICO 2018)

 1. Projekt skierowany jest do muzyków będących obywatelami Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Węgier i Polski w wieku 18 - 28 lat (urodzonych między 1 stycznia 1990 a 31 grudnia 2000), specjalizujących się w grze na instrumentach orkiestrowych.
   
 2. PIERWSZY ETAP

  I etap Przesłuchań ICO 2018 odbędzie się online. Aby przystąpić do Przesłuchań należy zarejestrować się między 20.12.2017, a 22.01.2018 na stronie auditions.orchestra.culture.pl. Po uzyskaniu maila z linkiem aktywacyjnym, loginem oraz hasłem, na swoim profilu można zamieszczać nagrania. Nagrania wymaganego repertuaru należy dodać na platformę przesłuchań najpóźniej do 22.01.2018. Ocenie zostaną poddane zgłoszenia spełniające kryteria podane w Regulaminie.

  Wymagany repertuar dla danego instrumentu podany jest w kolumnie po prawej stronie.
   
  Nagrania mogą być przesyłane w formacie AVI, MP4, WMV, MPG lub jako link youtube/vimeo. Wielkość wgrywanego pliku nie może przekroczyć 150 MB. Nagrania są widoczne wyłącznie dla tutorów i dyrygenta ICO oraz Organizatorów.
   
  Zamieszczone nagranie wideo nie może być starsze niż 6 miesięcy. Zamieszczenie nagrań wideo z repertuarem innym niż podany w regulaminie przesłuchań dyskwalifikuje kandydata z udziału w Przesłuchaniach.
   
  Wyniki I etapu zostaną ogłoszone 09.02.2018
   
 3. DRUGI ETAP

  9 lutego 2018 uczestnicy biorący udział w I etapie przesłuchań otrzymają wiadomość e-mail z wynikiem.
  Wymagany repertuar II etapu dla danego instrumentu podany będzie do dnia 31 stycznia 2018 w kolumnie obok.
  Przesłuchania II etapu odbędą się na żywo w następujących miastach:
  Warszawa 26.02 - 01.03
  Gdańsk 02.03
  Baku 07.03
  Erywań 13 - 14.03
  Tbilisi 15 - 16.03
  Kijów 19 - 21.03
  Mińsk 27.03
  Budapeszt 6.04
   
  Instrumenty dęte: Muzycy, którzy chcieliby grać na flecie piccolo, flecie altowym, rożku angielskim, klarnecie basowym, klarnecie piccolo lub kontrafagocie, proszeni są o przygotowanie do drugiego etapu fragmentów orkiestrowych na główny oraz dodatkowy instrument.
   
  Harfa: Drugi etap przesłuchań nie obowiązuje muzyków grających na harfie. Kandydaci zostaną wybrani na podstawie nagrań video zamieszczonych w I etapie przesłuchań. Wyniki zostaną ogłoszone 27 kwietnia 2018 roku.
   
  Fortepian: Pianistów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie obowiązuje tylko pierwszy etap przesłuchań. Muzycy z posiadanym doświadczeniem orkiestrowym proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego i zamieszczenie nagrań video wg wymagań podanych w kolumnie obok. Wyniki zostaną ogłoszone 27 kwietnia 2018 roku.
   
  Perkusja: Perkusistów obowiązują tylko przesłuchania II etapu. Preferowane miejsce przesłuchań można wybrać w formularzu rejestracyjnym do przesłuchań.
   
  Liderzy sekcji orkiestry zostaną wybrani przez wykładowców danego instrumentu. Informacja o podziale partii będzie dostępna dla wszystkich muzyków na min. 3 tygodnie przed rozpoczęciem rezydencji.
   
 4. Ogłoszenie listy członków ICO 2018: 27 kwietnia 2018.
   
 5. Letnia rezydencja i trasa koncertowa I,CULTURE Orchestra 2018 planowane są między 10, a 31 lipca pod batutą Kirilla Karabitsa. Jesienna krótka rezydencja i trasa koncertowa planowane są między 20, a 30 października.
   
 6. Potwierdzanie listy uczestników - do 13 maja 2018. Muzyk potwierdzający uczestnictwo w letniej rezydencji i trasie koncertowej deklaruje gotowość również do udziału w jesiennym tournée.
   
 7. Organizatorzy pokrywają koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, a także wiz w czasie trwania rezydencji i tournée.
   
 8. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu oraz noclegów związanych z przesłuchaniami.
   
 9. Selekcji muzyków w obu etapach Przesłuchań dokonuje panel tutorów ICO w porozumieniu z dyrygentem. Decyzja tutorów o wyborze uczestników Orkiestry jest ostateczna i niepodważalna.
   
 10. Muzycy zakwalifikowani do ICO 2018 są zobowiązani do posiadania ważnego paszportu (co najmniej do lutego roku 2019) oraz ekspertyz pozwalających na wywożenie instrumentu z kraju.
   
 11. Uczestnicy ICO są zobowiązani do ubezpieczenia instrumentu we własnym zakresie.